soi cầu xsmb ngày hôm nay(www.84vng.com):金钟股份(301133.SZ):拟推不超226万股的2022年限制性股票激励计划

admin 2个月前 (10-14) 财经 8 0

soi cầu xsmb ngày hôm nay(www.84vng.com):soi cầu xsmb ngày hôm nay(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。soi cầu xsmb ngày hôm nay(www.84vng.com)game tài Xỉu soi cầu xsmb ngày hôm nay online công bằng nhất,soi cầu xsmb ngày hôm nay(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

格隆汇10月13日丨金钟股份(301133.SZ)发布2022年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予权益总计不超过226万股的限制性股票,约占草案公告时公司股本总额的2.13%。其中首次授予181.5万股,占公告时公司股本总额的1.71%,占此次授予权益总额的80.31%;预留44.50万股,占公告时公司股本总额的0.42%,预留部分占此次授予权益总额的19.69%。

,

新2手机管理端www.hg108.vip)实时更新发布最新最快的新2代理线路、新2会员线路、新2备用登录网址、新2手机管理端、新2手机版登录网址、新2皇冠登录网址。

,

该计划首次授予的激励对象总人数为68人,包括公司实施该计划时在公司(含子公司)任职的高级管理人员、核心管理/技术(业务)人员(不包含独立董事或监事)。

该激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为15元/股。在该激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

,

新2备用网址www.hg108.vip)是一个开放新2网址即时比分、新2网址代理最新登录线路、新2网址会员最新登录线路、新2网址代理APP下载、新2网址会员APP下载、新2网址线路APP下载、新2网址电脑版下载、新2网址手机版下载的新2新现金网平台。新2网址登录线路最新、新2皇冠网址更新最快,皇冠体育APP开放皇冠会员注册、皇冠代理开户等业务。

网友评论

  • (*)

最新评论

站点信息

  • 文章总数:9170
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:2620
  • 评论总数:6717
  • 浏览总数:703120